ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนทรงวิทยา
เลขที่ 99 หมู่ 2 ซอยแบริ่ง 54 ถนนสุขุมวิท 107
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-759-7651-2
โทรสาร 02-759-7651
Email: Songvithaya@hotmail.com

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

Upload Image...
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ