:: ระเบียบข้อปฎิบัติของนักเรียน ::
:: อาคารเรียน ::
:: แผนที่การเดินทาง ::
:: สารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ::
:: ทำเนียบภาพหมู่นักเรียน ::
:: ทำเนียบรางวัล ::
:: ทำเนียบรุ่น ::
:: ทำเนียบคณะกรรมการนักเรียน ::
:: หลักสูตรสถานศึกษา ::
:: e - learning ::
LastUpdate :17/04/14
=== ปรัชญา - การเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย สร้างเสริมพลานามัย ใฝ่ใจคุณธรรม === === คำขวัญ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสนกษัตริย์ ===

ขอแสดงความยินดีกับท่าน อ.สมทรง ชนะมา
ผู้รับใบอนุญาต รร.ทรงวิทยา(แบริ่ง) และโรงเรียนในเครือ เข้ารับโล่รางวัล เกียรติยศตราชั่งทอง (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปีประจำปี 2557) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
มอบโดย ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

Hot News ::
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(08-08-2557)
นักเรียนร่วมถวายพระพร พร้อมการแสดง
(26-27 - 08-2557)
นักเรียนจัดนิทรรศการการทดลองวิทยาศาสตร์
(03-09-2557)
ศุนย์สิริกิตติ์
 
(17-09-2557)
ท้องฟ้าจำลอง
(23,25,26 -09-2557)
อพวช. ค.5 ปทุมธานี
(24-09-2557)
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ค.1 ปทุมธานี
(ุ06-11-57)
(10,11,12-11-57)
ค่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(ุ11-11-57)
เมืองโบราณ
(ุ18-11-57)
เมืองโบราณ
(ุ24-11-57)
เมืองโบราณ
(ุ25-11-57)
สวนสยาม

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปฎิทินเดือน ธันวาคม 2557
4 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค. 57 หยุดต่อเนื่องวันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค. 57 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
16 ธ.ค. 57 กิจกรรม English Day Camp
23 ธ.ค. 57 สอบ PRE O-NET ป.6,ม.3
26 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 58 หยุดวันปีใหม่ (ภายใน)
ปรัชญา
:   การเรียนเป็นเลิศ        เชิดชูวินัย
      สร้างเสริมพลานามัย   ใฝ่ใจคุณธรรม
คำขวัญ
:   ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เอกลักษณ์
:   สร้างคนดีให้สังคม
อัตลักษณ์
:   คุณธรรมนำใจ   ใฝ่ศึกษา   เทิดพระมหากษัตริย์
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ
ยินดีกับ ดร. คนใหม
ครูยุค  IT
ประวัติอาคารเทวรักษิต
 โรงเรียนทรงวิทยา สุขุมวิท 107
 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์
ผลงานนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ผลงานครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาะการเรียนรู้การงาน
I หน้าหลัก I ประวัติโรงเรียน I โครงสร้างการบริหาร I เกียรติโรงเรียน I แผนที่ตั้งโรงเรียน I ติดต่อโรงเรียน I

Copyright 2004 © Songvithaya School. All rights Reserved.
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
19 / 9 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540