เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการหลายหมู่บ้าน อาทิเช่น หมู่บ้านปรีชา หมู่บ้านปรีชานิเวศน์ หมูบ้านฉัตรเพชร หมู่บ้านพัดชา หมู่บ้านทิพย์มงคง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเฟื่องฟ้า หมู่บ้านเธียนเกษม หมู่บ้านพัฒนาสุข หมู่บ้านลลิลวิลล์ หมู่บ้านทรัพย์ดินทอง เป็นต้น

Upload Image...

วิสัยทัศน์

Upload Image...

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

คณะผู้บริหาร

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...